மண்கும்பான் இணையத்தளம் இப்பொழுது www.jaalmankumpan.com என்ற முகவரியில் இயங்கி வருகின்றது..!

யாழ்பாணத்தில் இருந்து மண்கும்பான் வெள்ளை புற்றடி வீரகத்திவிநாயகர்ஆலயத்திற்கு செல்லும் வழியில் எடுக்கப்பட்ட சில சுவாரசியமான புகைப்படங்கள் உங்கள் பார்வைக்கு !

Pictureயாழ்பாணத்தில் இருந்து மண்கும்பான் வெள்ளை புற்றடி வீரகத்திவிநாயகர்ஆலயத்திற்கு செல்லும் வழியில் எடுக்கப்பட்ட சில சுவாரசியமான புகைப்படங்கள் உங்கள் பார்வைக்கு !
Picture
தேவாரங்கள்
Picture
கோவில்களும் வரலாறு
Picture
இந்து செய்திகள்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

முக்கிய செய்தி