மண்கும்பான் இணையத்தளம் இப்பொழுது www.jaalmankumpan.com என்ற முகவரியில் இயங்கி வருகின்றது..!

யாழ் மண்கும்பான் பழைய மாணவர் சங்கத்தினரால் உங்கள் நெஞ்சை வருடும் இழந்த சந்தோஷமான கிராமத்து வாழ்க்கையும் பாடசாலை நினைவையும் நினைவு படுத்தும் சிறு பாடல்

யாழ் மண்கும்பான் பழைய மாணவர்  சங்கத்தினரால்    உங்கள்  நெஞ்சை வருடும்  இழந்த  சந்தோஷமான கிராமத்து   வாழ்க்கையும் பாடசாலை நினைவையும்  நினைவு படுத்தும்  சிறு   பாடல்.


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

முக்கிய செய்தி